Dịch vụ QV Corp → Đào tạo Marketing, Truyền thông và Quản lý

Các khóa học dành cho các trưởng nhóm, trưởng phòng

Các khóa học dành cho các trưởng nhóm, trưởng phòng

Theo kinh nghiệm làm việc của chúng tôi, các công ty truyền thông của việt nam được thành lập trong một vài năm gần đây, trong qua trình tư vấn chúng tôi nhận thấy đội ngũ cán bộ cấp trung của họ còn thiếu về kinh nghiệp quản lý. Họ được thăng chức là do làm việc thâm niên, mặc dầu có tay nghề cao, nhưng khi lãnh đạo một nhóm làm việc, họ thường lung túng trong việc giao tiếp, định hướng cho nhóm, nhóm làm việc rời rạc không có kế hoạch, và dẫn đến kém hiệu quả trong công việc, để cung cấp cho các bạn những lý thuyết có trãi nghiệm thực tế chúng tôi xin giới thiệu 3 buổi học liện quan đến qui trình quản lý.

Các khóa học dành cho các bạn làm việc trong ngành truyền thông

Các khóa học dành cho các bạn làm việc trong ngành truyền thông

Các bạn là những người làm việc trong ngành truyền thông, luôn phải cập nhật kiến thức như thế nào để theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của ngành và để có được cái nhìn tổng quát, cũng như tìm hiểu chuyên sâu về công việc của mình. Chúng tôi là công ty chuyên về nghiên cứu và tư vấn về truyền thông, xin giới thiệu đến các bạn đến Khóa học “Nhập môn ngành truyền thông” với những buổi học như sau.

Đào tạo Marketing, Truyền thông và Quản lý

Đào tạo Marketing, Truyền thông và Quản lý

Trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, một vấn đề mà chúng tôi nhận thấy khách hàng thường gặp khó khăn đó là trình độ quản lý và các kỹ năng làm việc của đội ngũ nhân sự. Đặc biệt là đội ngũ quản lý bậc trung: làm sao họ có thể làm việc độc lập, biết cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả và cùng nhau làm việc để thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.