Business matching - Tư vấn tìm kiếm đối tác kinh doanh

Business mathcing - Tư vấn tìm kiếm đối tác kinh doanh

Dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh (Business matching) là dịch vụ nghiên cứu thị trường, tìm đối tác phù hợp với các tiêu chí và yêu cầu của khách hàng đề ra. Các đối tác tiềm năng của khách hàng có thể là: Nhà cung ứng, người mua hàng, Nhà phân phối sản phẩm. Nguyên tắc của dịch vụ là tìm kiếm sự gắn kết đôi bên trên tinh thần hợp tác kinh doanh cùng có lợi.

Quy trình dịch vụ:

 1. Nghiên cứu phân tích ngành mà khách hàng muốn xâm nhập và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng tại thị trường Việt nam.
  •  Dựa trên mã ngành kinh doanh chúng tôi nghiên cứu các thông số về quy mô của thị trường: số doanh nghiệp, doanh thu, mức độ tăng trưởng của doanh thu, tổng nguồn vốn của thị trường, số lao động và mức độ tăng trưởng về số lao động
  •  Phân khúc thị trường doanh nghiệp theo loại hình kinh doanh, theo nhóm ngành hàng, phân loại theo quy mô doanh nghiệp.
 2. Xếp loại doanh nghiệp theo mức độ phù hợp mà khách hàng yêu cầu ( Quy mô doanh nghiệp, doanh thu, loại hình dịch vụ….)
 3. Đề xuất top 30 doanh nghiệp tiềm năng theo yêu cầu của khách hàng
 4. Xây dựng danh sách đối tác tiềm năng rút gọn bao gồm: profile, factsheet ( là tập thông tin liệt kê chi tiết các sản phẩm, dịch vụ của đối tác)
 5. Sắp xếp cuộc họp: Tiếp xúc doanh nghiệp và giới thiệu về dự án và sắp xếp cuộc họp cho các bên gặp mặt
 6. Xúc tiến các bước để hình thành sự hợp tác: Theo dõi cuộc họp, ghi nhận thông tin trao đổi và báo cáo cho 2 bên để giúp cho các bước gặp gở tiếp theo
 7. Báo cáo cuối cùng: tổng kết quá trình làm việc và xúc tiến hợp tác cho khách hàng