Market intelligence

Dịch vụ Market intelligence là gì?

Market Intelligent Information for Business Matching, Market Expansion,& Market Entry  là dịch vụ mà công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt, thiết kế và cung cấp cho khách hàng những thông tin quan trọng để cân nhắc quyết định trong quá trình đầu tư, phát triển sản phẩm, ra sản phẩm mới, thâm nhập thị trường mới, hoặc cho việc tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường.. Các thông tin của dịch vụ này bao gốm:

 1. Phân tích tổng quan về thị trường:
  • Ước tính độ lớn của thị trường
  • Phân tích thị phần của các nhà cung cấp 
  • Phân tích về hành vi tiêu dùng của các phân khúc khách hàng
  • Phân tích tiềm năng của thị trường
  • Các yếu tố vĩ mô và vi mô của thị trường
  • Phân tích các vấn đề thúc đẫy và cản trở của thị trường
 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh:
  • Phân tích về nguồn vốn đầu tư của thị trường
  • Phân tích các đối thủ chính trên thị trường: khả năng đầu tư, năng lực tổ chức sản xuất, năng lực tiếp thị và phân phối sản phẩm.
 3. Nghiên cứu thông tin về sản phẩm:
  • Xu hướng phát triển sản phẩm của thị trường và đối thủ, cũng như mong muốn của người tiêu dùng
  • Cấu trúc về chi phí của sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh
  • Chiến lược giá, các loại chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm mà đối thủ thường áp dụng

Phương pháp nghiên cứu để có được thông tin nói trên là sự kết hợp nhiều loại hình nghiên cứu khác nhau: từ Nghiên cứu tại bàn ( Secondary research) đến các loại nghiên cứu phức tạp khác như nghiên cứu chuyên sâu ( là nghiên cứu các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực) nghiên cứu thảo luận nhóm, nghiên cứu định lượng...: Để thực hiện các loại nghiên cứu nói trên các chuyên gia kinh nghiên cần phải có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong ngành nghiên cứu thị trường. Công ty nghiên cứu Quốc Việt đã thực hiện nhiều nghiên cứu cho khách hàng quốc tế và trong nước.