Dịch vụ QV Corp

Dịch vụ nghiên cứu khách hàng bí ẩn ( Mystery shoppers)

Dịch vụ nghiên cứu khách hàng bí ẩn ( Mystery shoppers)

Kết quả của nghiên cứu khách hàng bí ẩn giúp cho các doanh nghiệp cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, thái độ và tác phong làm việc của nhân viên, dịch vụ khách hàng, điều kiện vất chất, giúp cho khách hàng hài lòng hơn về sản phẩm và dịch vụ, ngày càng nâng cao doanh số bán, thị phần và uy tín thương hiệu.

Xây dựng chiến lược marketing của công ty

Xây dựng chiến lược marketing của công ty

Chiến lược marketing là xây dựng cách thức, phương pháp để đạt mục tiêu kinh doanh của công ty đề ra trong từng giai đoạn với chi phí hiệu quả nhất phù hợp với nguồn lực của công ty. Qui trình xây dựng chiến lược marketing bao gồm các công đoạn và nội dung công việc như sau:

Xây dựng chiến lược truyền thông

Xây dựng chiến lược truyền thông

Là các phương pháp, cách thức tiếp cận khách hàng mục tiêu, giúp cho khách hàng nhận biết thương hiệu, nhận biệt về dịch vụ và sản phẩm, đồng thời cung cấp thông tin để khách hàng tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ, từ đó khách hàng dùng thử sản phẩm, quyết định mua sắm và trung thành với thương hiệu và sản phẩm của công ty.

Chiến lược về nhân sự

Chiến lược về nhân sự

Doanh nghiệp dù có đầu tư về công nghệ máy móc, hệ thống phần mềm, hệ thống quản lý, cơ sở vật chất hiện đại thế nào, thì tất cả những điều đó có tận dụng một cách hiệu quả và mang lợi nhuận cho công ty để phát triển hay không, tất cả đều do con người, đội ngũ nhân sự và chính sách nhân sự của công ty.