Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì sau giai đoạn suy thoai kinh tế?

Gần 8 năm qua các doanh nghiệp Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước, nền kinh tế Việt Nam đang có những dấu hiệu hồi phục.Tuy nhiên để phát triển cho giai đoạn tiếp theo, hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp Việt cần một sự thay đổi cho sự phát triển bền vững với những lý do sau đây:

• Thứ nhất sau khủng hoảng qui mô lớn và lâu nhất, độ lớn và sức mua của thị trường của một số ngành nghề có sự sụt giảm đáng kể về sức mua và tốc độ phát triển.

• Thị trường sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn do chính sách mở cửa thị trường cho các nước trong khu vực và thế giới, khi Việt Nam tham gia thị trường chung Asian và Hiệp định TPP thì hàng rào thuế quan cùng với các qui định tham gia đầu tư và lao động vào thị trường Việt Nam được nới lỏng.

 
Để phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo các doanh nghiệp trong nước cần có sự chuẩn bị và nâng cao sức cạnh tranh để kinh doanh hiệu quả, trong đó sự cần thiết là có các chiến lược kinh doanh đúng đắn, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và đội ngũ quản lý đủ khả năng dẫn đắt doanh nghiệp tiến lên phía trước.


Tiền đề cho sự thay đổi đó là hệ thống thông tin nội bộ và thông tin bên ngoài doanh nghiệp, các thông tin bên trong như số đơn hàng, doanh thu, chi phí, …, và thông tin bên ngoài như thông tin về người tiêu dùng, thông tin của đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp,...

Các doanh nghiệp cần có hệ thống thông tin cung cấp đầy đủ và kịp thời. Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam khi đưa ra quyết định đầu tư thường thiếu những thông tin cần thiết, hoặc thông tin chưa đầy đủ để cân nhắc và quyết định. Do đó kế hoạch kinh doanh và hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp xa rời thực tế khó có thể thực hiện. Cơ hội thành công và rủi ro 50/50


Nghiên cứu thị trường giúp xác định độ lớn của thị trường, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường về như thị phần, tính cạnh tranh của đặc tính sản phẩm và tính cạnh tranh của doanh nghiệp về nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm và giá thành, …


Việc xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo, đòi hỏi các doanh nghiệp xác định và đo lường được phân khúc khách hàng của mình, đồng thời xác định được vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong phân khúc này.

 Việc hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng mục tiêu, hiểu biết được hành vi mua sắm và tiêu dùng sản phẩm, cũng như thói quen về tiếp cận thông tin, thói quen về truyền thông, giúp doanh nghiệp xây dựng thông điệp và có chiến lược tiếp cận khách hàng thành công với chi phí tối thiểu. Ngoài ra doanh nghiệp cần đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của mình để có những điều chỉnh nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt hơn. 

Hơn bao giờ hết các doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi quan điểm về thông tin và cách thực hiện nghiên cứu thị trường để có những thông tin cần thiết chính xác và kịp thời với mức chi phí hiệu quả nhất.