Xác định đúng khách hàng – bạn đã thành công hơn 50%.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Tất cả các nhu cầu của khách hàng đêu được khai thác và được các công ty sản xuất và dịch vụ đưa ra các sản phẩm và dịch vụ ngày càng nhiều về số lượng và chất lượng để đáp ứng cho nhiều loại khách hàng khách nhau. Thị trường được chia ra nhiều nhóm nhỏ khác nhau, có mức nhu cầu và khả năng mua sản phẩm giống nhau. Việc nghiên cứu và phân khúc các nhóm khách hàng này gọi là nghiên cứu phân khúc thị trường.

Khi nghiến cứu phân khúc thi trường, bạn sẽ nhận thấy mỗi phân khúc khách hàng đòi hỏi chất lượng dịch vụ khách nhau và mức chi trả cho sản phẩm và dịch vụ rất khác nhau. có thói quen tiêu dùng và mua sắm khác nhau, nhận thức và lựa chọn về các thương hiệu cũng khác nhau. Đồng thời các phân khúc có độ lớn thị trường khác nhau. Tùy theo năng lực canh tranh bao gồm vốn, công nghệ, chi phí marketing và đội ngũ nhân lực, các doanh nghiệp lựa chọn các phân khúc thị trường phù hợp để có thể tồn tại và phát triễn lâu dài. Nếu không lượng sức các doanh nghiệp có thể sẽ không tồn tại được lâu do gặp phải sự cạnh tranh khóc liệt của thị trường.

Do đó phân khúc thị trường và lựa chọn phân khúc phù hợp là thành công bước đâu của một doanh nghiệp, bước còn lại là làm sao thuyết phục khách hàng và bảo vệ thị phần của mình

    Các tin tức khác