Nghiên cứu thị trường – Giãi mã hộp đen của người tiêu dùng

Hộp đen người tiêu dùng là gì:  là một cái hộp vô hình trong đó chứa đựng rất nhiều thông tin mà các chuyên gia nghiên cứu thị trường cần phải giải mã cho khách hàng, để tìm ra các nguyên nhân và lý do sâu xa mà người tiêu dùng đưa ra các quyết định tiêu dùng và mua sắm sản phẩm, thương hiệu.

Công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt, trong tất cả các cuộc nghiên cứu khám phá hành vi quyết định của người tiêu dùng chúng tôi đều sử dụng các công cụ để khám và giải mã hộp đen này, đồng thời xác định các yếu tố trong hộp đen để làm căn cứu để giải thích các hành vi của người tiêu dùng, nhằm  cung cấp cho khách hàng những những thông tin quan trọng trong việc xây dựng các chiến lược marketing của doanh nghiệp.

Giải mã hộp đen của người tiêu dùng là giúp các doanh nghiệp giải bài toán phương trình như sau:

Vế 1: Các yếu tố quyết định mua hàng của người tiêu dùng =  Vế 2:  Các yếu tố thu hút khách hàng của sản phẩm và thương hiệu.Trong đó các yếu tố tác động mua hàng trong vế 1 có các trọng số khác nhau theo từng đối tượng khách hàng khác nhau: ví dụ các yếu tố tác động mua hàng của nhóm khách hàng A là: 50% thương hiệu, 30% là sản phẩm và 20% là giá cả và khuyến mãi; Nhưng cũng là sản phẩm và thương hiệu đó, với nhóm khách hàng B lại cho rằng 50% từ giá cả và khuyến mãi, 30 % là sản phẩm và 20% là thương hiệu.

Từ các thông số của vế 1 của thị trường và của từng nhóm khách hàng, các nhà xây dựng chiến lược marketing sẽ xây dựng các hoạt động marketing và phân bổ ngân sách marketing và truyền thông để có thể tạo ra các yếu tố của vế 2 tương ứng cho từng nhóm khách hàng, để có thể tối ưu hóa được chi phí marketing đồng thời có thể gia tăng thị phần sản phẩm và thương hiệu của mình.

Thị trường Việt nam trong năm qua do tốc độ phát triển của thị trường, sự chênh lệch ngày càng gia tăng về giàu nghèo, về mức thu nhập của các nhóm khách hàng, của các nhóm tuổi, văn hóa vùng miền. Thị trường ngày càng phân khúc mạnh thành từng nhóm nhỏ. Trong khi đó với sự cạnh tranh ngày càng khóc liệt của các donh nghiệp trong và ngoài nước, ngày càng có nhiều sản phẩm và thương hiệu ra đời. Đều này đòi hỏi các chiến lược marketing cần phải giải mã các hộp đen của nhóm phân khúc này để có được những thông tin quan trọng nhẳm gia tăng sự canh tranh của sản phẩm và thương hiệu của mình với mức ngân sách về marketing và truyền thông hạn hẹp.