Các yếu tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn

Phân tích môi trường kinh doanh là yếu tố đầu tiên mà bạn cần cân nhắc khi quyết định hoạt động lâu dài trong ngành nghề đó. Vậy các yếu tố nào của môi trường kinh doanh có tác động đến lĩnh vực kinh doanh của bạn. để phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh của bạn, hãy xem xét mô hình dưới đây.

Một doanh nghiệp muốn kinh doanh thì phải có một sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của một loại khách hàng nào đó.  Doanh thu của doanh nghiệp phải đủ lớn để có thể trả các chi phí sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ và có lợi nhuận, để tiếp tục nâng cao sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của nhóm khách hàng này.

 Như vậy một sản phẩm và dịch vụ muốn phát triễn thì doanh thu này ngày phải càng tăng lên, và có nhiều khách hàng có nhu cầu hơn. Chi phí phải trả cho nhu cầu này của tất cả các khách hàng ở một thị trường nào đó chính là doanh thu của các doanh nghiệp phát triển và đáp ứng cho nhu cầu đó. Giá trị của nhu cầu đó được gọi là độ lớn của thị trường. Một môi trường kinh doanh tốt là nơi mà nhu cầu được phát triễn và độ lớn thị trường ngày càng tăng hơn.

Tất cả các yếu tố làm cản trở việc gia tăng doanh thu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng được gọi là các yếu tố môi trường. Qua quá trình kinh doanh người ta xác định có 2 nhóm yếu tố tác động đến việc kinh doanh của một doanh nghiệp.

Nhóm yếu tố vi mô: là các yếu tố ảnh hưởng đến gần doanh nghiệp có tác động trực tiếp đến việc phát triễn doanh thu của doanh nghiệp ví dụ như: sản phẩm thay thế, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh có giá rẻ hơn, hoặc có chất lượng đáp ứng nhu cầu tốt hơn. Nhà cung cấp nguyên liệu để tạo ra sản phẩm cũng tác động đến hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp, vỉ dụ như nhà cung cấp tăng gia nguyên liệu đầu vào thì ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm, làm cho khách hàng giảm sức mua hàng của doanh nghiệp. Nguồn nhân công, tay nghể lao động, người quản lý, đội ngũ chuyên gia…. để tạo ra sản phẩm dịch vụ cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm và dịch vụ,.Yếu tố đặc biệt là nhận thức, nhu cầu và hành vi tiêu dùng, mua sắm, khả năng tài chính của khách hàng có tác động rất lớn đến quá trình tiêu dùng sản phẩm của một doanh nghiệp. Ngoài ra cần nghiên cứu các doanh nghiệp cùng tham gia ngành này họ là ai, mức độ cạnh tranh của ngành như thế nào ( vốn đầu tư, công nghệ, chi phí marketing…), lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ như thế nào?

Nhóm yếu tố thứ 2 được gọi là các yếu tố vĩ mô: nằm xa doanh nghiệp nhưng cũng tác động rất lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp đó là các yêu tố như nhân khẩu học, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, luật pháp và các chính sách của nhà nước. các yếu tố này như là hạ tầng để xây dựng nền móng cho doanh nghiệp phát triễn lâu dài. Ví du như nhà nước có ưu đãi gì về ngành này, có khuyến khích ngành này phát triễn không?, cơ sở hạ tầng cho ngành này được đầu tư ra sao? Ngoài ra các yêu tố như công nghệ phát triễn của ngành, các yếu tố về đất đai, khí hấu thời tiết có tác động về ngành như thế nào cũng cần được xem xét trước khi tham gia đầu tư trong lâu dài.

Trong ngành nghiên cứu thị trường nghiên cứu các yếu tố trên được gọi là nghiên cứu ngành, hay còn gọi là nghiên cứu tổng quan về thị trường. Hãy liên lạc với QVcorp để được tư vấn thêm.