Cách sử dụng thời gian - thể hiện giá trị của bạn

 

Theo James Clear 

Mỗi ngày mỗi người đều có 24h, nhưng không phải tất cả mọi người sử dụng thời gian bằng nhau, sử dụng thời gian hiệu quả có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của chúng ta.

Những người dành nhiều thời gian của họ làm việc tốt hơn họ sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Những người dành nhiều thời gian đầu tư của họ cho những người khác, họ xây dựng mối quan hệ tốt hơn. Những người dành nhiều thời gian của họ tạo ra một sự nghiệp, họ được linh hoạt và tự do hơn. Những người dành nhiều thời gian của họ làm việc trên các dự án xã hội có tác động và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Cho dù bạn muốn giàu có hơn, hữu nghị hơn, tự do hơn, hoặc tác động nhiều hơn, tất cả phụ thuộc vào cách bạn phân bổ thời gian của bạn như thế nào?. chính vì vậy bạn cần phải hiểu và làm thế nào để quản lý hiệu quả các sự đánh đổi mà bạn phải đối mặt trên cơ sở hàng ngày.

Cách 1: Tính ra giá trị thời gian của bạn:

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng phương pháp thu nhập để tính toán giá trị thời gian của bạn. Những tính toán chỉ dựa trên thu nhập của bạn đã thực sự nhận được. Dựa trên mức thu nhập hàng tháng mà bạn nhận được dựa trên năng lực mà bạn đang có, bạn đang ở mức năng lực nào? hiện tại với mức năng lực đó, các công ty, xã hội có thể trả cho bạn bao nhiêu mỗi tháng, đồng thời tính toán thời gian theo mà bạn bỏ ra để thực hiện công việc đó, từ đó bạn có thể tính được mức thu nhập theo giờ và giá trị thời gian của bạn.

Những tính toán này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về cách chi tiêu hàng ngày và cách bạn sử dụng thời gian hợp lý và xứng đáng với giá trị thời gian của bạn

Làm thế nào để theo dõi thời gian của bạn

Bước đầu tiên là để đo tổng số lượng thời gian bạn đầu tư để kiếm tiền, không phải chỉ là thời gian bạn có mặt nơi làm việc. Ví dụ, nếu bạn dành một giờ đi lại để làm việc mỗi ngày và tám giờ làm việc, như vậy bạn phải mất chín giờ để kiếm tiền của ngày đó.

Tương tự như vậy, bạn nên thêm vào bất cứ lúc nào bạn dành thời gian để làm việc. Sử dụng những con số này, như vậy bạn đang cố gắng để có được một bức tranh hoàn chỉnh của tổng số lượng thời gian bạn đầu tư mỗi năm để kiếm tiền.

Theo dõi số tiền bạn kiếm được trong thời gian bạn dành làm việc.

Điều này là khá đơn giản. Nếu bạn là một nhân viên theo giờ hoặc theo một nhân viên làm công ăn lương, chỉ cần nhìn vào tiền lương mới nhất của bạn và nhân rằng bằng của số tiền lương bạn nhận được mỗi năm.

Tính giá trị của thời gian của bạn

Cuối cùng, chia tổng số tiền bạn kiếm được cho tổng thời gian bạn chi tiêu. Sau khi tính toán ra những con số này bạn rất ngạc nhiên là giá trị của một giờ thời gian của bạn thấp hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ.

Qua các tính toán nói trên sẽ giúp bạn có nhiều suy nghĩ về cách sử dụng thời gian của bạn để có ý nghĩa hơn trong cuộc sống, đồng thời giúp bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn, giúp bạn có kế hoạch để đạt được các mục tiêu mà bạn mong muốn.

 Cách 2: tính giá trị thời gian của bạn

Cách này dành cho những người làm việc hôm nay, năm nay nhưng kết quả sẽ được trong năm nay hay là nhiều năm tới. Cách tính này dành cho các doanh nhân, các nhà đầu tư trong dài hạn.

Ví dụ bạn bỏ ra 2 năm để di học MBA, trong 2 năm này bạn có thu nhập rất thấp hoặc bằng không, nhưng hy vọng sau khi có bằng MBA, bạn sẽ có mức lương cao hơn, hoặc có công việc mới có thu nhập trong nhiêu năm sau này.

Với cách này các doanh nhân và nhà đầu tư phải nên phân chia thời gia của mình cho từng loại công việc, và mỗi loại công việc ước tính các giá trị mong đợi của nó trong từng năm.

Với cách tính trên giá trị thời gian của bạn được tính bằng các cộng các giá trị mong đợi và chia cho tổng thời gian của bạn.

Tuy nhiên, phải lưu ý 2 điểm, thứ nhất phải xem xét các mục tiêu của mình đặt ra có phải là điều mình mong muốn đạt được hay không, thứ 2 là các giá trị mong đợi được ước tính và có nhiều rũi ro và sai số. Với cách 2, các doanh nhân và nhà đầu tư cần có những thông tin toán và sự trợ giúp của các chuyên gia về thị trường và tài chính, giúp cho các quyết định đầu tư của mình về thời gian, tiền bạc và kể cả sức khỏe của mình.

Dù chúng ta ai cũng có những mục đích, mục tiêu khác nhau, song giá trị của con người nằm ở chổ chúng ta sử dụng thời gian của mình như thế nào để đem đến lợi ích cho bản thân, cho gia đình và đặc biệt là cho cộng đồng và xã hội.