Con đường khởi nghiệp – Nhẫn để theo đuổi tầm nhìn

Khi khởi tạo một doanh nghiệp, người sáng lập công ty phải đưa ra tầm nhìn cho doanh nghiệp không phải một đến 2 năm, mà là cả một chặng đường dài 10 năm, đến 20 năm thậm chí là lâu dài hơn.

Tầm nhìn của một doanh nghiệp phải bắt đầu từ việc sản phẩm và dịch vụ giải quyết các vấn đề của xã hội con người, có nghĩa là đáp ứng nhu cầu cần thiết của rất nhiều người trong xã hội, doanh nghiệp nào có các sản phẩm tạo ra sự thay đối lớn về thói quen và nhu cầu của xã hội thị ý nghĩa của doanh nghiệp đó càng lớn, tất cả các ý tưởng đều làm cho con người được sống tốt đẹp hơn, và xã hội được phát triển hơn.

Tuy nhiên, để theo đuổi được tầm nhìn thì doanh nghiệp phải có những mục tiêu về tài chính, và lợi nhuận, “có thực mới vực được đạo”.Thực tế, có nhiều doanh nghiệp vì cái “ Thực” mà mất luôn cái “ Đạo” mà mình đang theo đuổi, cuối cùng là làm tất cả mọi thứ để tồn tại và quên đi cái tầm nhìn mà mình đặt ra. Cái tầm nhìn mới tạo ra sự khác biệt và là mục đích của doanh nghiệp tồn tại.

Ông bà mình nói ““Đường dài mới biết ngựa hay”. Để theo đuổi tầm nhìn của doanh nghiệp, ban giám đốc công ty hoặc chủ doanh nghiệp phải thực sự kiên nhẫn để theo đuổi mục đích và tầm nhìn của doanh nghiệp và cam kết về chất lượng của sản phẩm mà dịch vụ của mình, đồng thời phát triển doanh nghiệp theo định hướng ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng và dịch vụ. Cái hay cái thành công ngày hôm nay chưa phải là cái hay cái thành công của ngày mai. Chính vì vậy doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu và thay đổi và tiếp tục đầu tư để cải tiến sản phẩm và dịch vụ để theo kịp xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng và xã hội

Để theo đuổi tầm nhìn mà doanh nghiệp đã chọn, doanh nghiệp cần thời gian để thuyết phục khách hàng, ngoài các chi phí để phát triển và tồn tại doanh nghiệp cần đầu tư cả chi phí về cơ hội và thời gian đó cũng là nguồn vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.