Con đường khởi nghiệp – Xây dựng bộ não cho doanh nghiệp

Con người chúng ta tất cả các hoạt động của tay chân, các hoạt động hàng ngày, cách giao tiếp với mọi người xung quanh đều do não bộ chi phối.  Mỗi con người có cách sống khác nhau là do nhận thức của mỗi người về thế giới nhân sinh quan của họ.  Tương tự các hoạt động trong doanh nghiệp, cách giao tiếp với các đối tượng liên quan đến doanh nghiệp, cũng phải do chiến lược marketing của doanh nghiệp đó chi phối. chiến lược đó được gọi là bộ não của doanh nghiệp

Sau khi có chiến lược về thương hiệu, doanh nghiệp đã xác định được đối tượng khách hàng mà mình phục vụ, xác định thị trường mà mình nhắm đến, xác định được nhu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, đồng thời hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ. Thương hiệu lựa chọn ra giá trị cốt lõi mà mình theo đuổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng của mình. Thì bước tiếp theo là xây dựng một chiến lược tổng thể để có thể hành động giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu dài hạn mà doanh nghiệp nhắm đến.

Chiến lược lược tổng thể để đưa thương hiệu đến với người tiêu dùng các nhà nghiên cứu marketing gọi là marketing mix, nó bao gồm 4 nhóm hoạt động chính và cơ bản mà doanh nghiệp phải theo đuổi trong dài hạn.

Nhóm hoạt động thứ nhất là sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ, đặt tên, đóng gói bao bì sản phẩm, làm sao thỏa mãn khách hàng như định vị của thương hiệu nhắm đến. sản phẩm và dịch vụ có những lợi ích cốt lõi nào mà đối thủ khó bắt chước?. Khách hàng có sẳn sàng mua sản phẩm và dịch vụ của bạn không?

Nhóm thứ 2: là làm sao đưa sản phẩm dịch vụ đến với người tiêu dùng khi họ có nhu cầu ?, đừng bắt khách hàng phải đi kiếm bạn, có rất nhiều sản phẩm và dịch vụ có thể thay thế khi họ không tìm ra sản phẩm của bạn.  làm sao có thể thuận tiện và không tốn thời gian cho khách hàng trong quy trình tìm hiểu và quyết định mua.  Cách bán hàng nào phù hợp với sản phẩm và dịch vụ, cũng như khả năng tài chính của doanh nghiệp?

Nhóm hoạt động thứ 3: là các hoạt động để truyền thông về thương hiệu và sản phẩm dịch vụ đến với người tiêu dùng: qui trình để thuyết phục khách hàng đi từ truyền thông để nhận biết thương hiệu và sản phẩm, tiếp đến là cung cấp các thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng tìm hiểu và so sánh để lựa chọn, thông tin khuyến mãi và thuyết phục bán hàng. Có nhiều thông tin đến với người tiêu dùng, tuy nhiên nội dung truyền thông phải xuyên suốt và làm cho khác hàng nhớ đến thương hiệu và hiểu được sự khác biệt của thương hiệu.

Nhóm hoạt động thứ 3: là các hoạt động tìm hiểu, phân tích để đưa ra các chính sách bán hàng, giá cả mà người tiêu dùng cuối cùng có thể chấp nhận, đồng thời bảo đảm doanh nghiệp có mức lợi nhuận để tái đầu tư và phát triển thương hiệu.

Tất cả 4 nhóm hoạt động trên được thiết kế để làm nỗi bật định vị của thương hiệu và làm cho người tiêu dùng quyết định mua sản phẩm, yêu thích sản phẩm và dịch vụ, đồng thời trung thành và quảng bá sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng mới.  Các hoạt động được thiết kế dựa trên một ngân sách phù hợp với khả năng đầu tư của doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể thực hiện được.

4 nhóm hoạt động trên được thiết kế và bổ sung cho nhau, đều dựa trên chiến lược thương hiệu và đồng bộ, được gọi là bộ não của doanh nghiệp.