Con đường khởi nghiệp – Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ.

Sản phẩm mà không có thương hiệu thì không có được tương lai và không tích lũy được giá trị trong quá khứ, hiện tại và tương lai của một sản phẩm và dịch vụ. Vậy thương hiệu là gì? có rất nhiều định nghĩa khác nhau về thương hiệu, nhưng chung nhất vẫn là tên gọi, hình dáng, cá tính, đặc tính, tình cảm mà người tiêu dùng khi nghĩ về sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn. Thương hiệu chính là sự khác biệt của sản phẩm và dịch vụ của bạn mà khách hàng có thể cảm nhận và quyết định mua và tiêu dùng sản phẩm của bạn.

Có thể nói sản phẩm và dịch vụ là phần “thân thể” còn thương hiệu là phần “linh hồn’ của sản phẩm và dịch vụ. Giống như một con người, thương hiệu của một sản phẩm cần phải có được những yếu tố sau đây:

1.      Mô tả nhãn hiệu: Có hình ảnh tốt về thiết kế, bao bì đóng gói, phân phối, truyền thông và dịch vụ khách hàng tốt.

2.      Ý nghĩa của nhãn hiệu: Sứ mệnh & tầm nhìn của thương hiệu : Thương hiệu giải quyết được vấn đề của con người và xã hội. thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

3.      Tính cách của nhãn hiệu: Tạo được sự tin tưởng, thiện cảm cho người tiêu dùng, nhân viên trong công ty, đối tác, và xã hội, sự kết nối giữa nhãn hiệu với người tiêu dùng.

4.      Sự khác biệt của nhãn hiệu: Có giá trị cốt lõi, có cá tính và sự khác biệt so với các thương hiệu khác.

Như vậy chiến lược sản phẩm khác với chiến lược thương hiệu. chiến lược sản phẩm chỉ tập trung vào mặt tính năng và lợi ích của sản phẩm, trong khi chiến lược thương hiệu tập trung vào chiến lược dài hạn, để tạo nên hình ảnh và sự khác biệt và thu hút được tình cảm và uy tín cho khách hàng, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, tên gọi, thiết kế, đóng gói bao bì, phân phối, truyền thông và giá cả. Một thương hiệu có thể là tên gọi của nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau, và nhiều vòng đời sản phẩm khác nhau.

Giá trị để tạo ra 1 đơn vị sản phẩm khác biệt với giá trị để tạo ra 1 đơn vị sản phẩm của thương hiệu. Người tiêu dùng phải trá giá rất cao so với giá trị của một sản phẩm. Một công ty phát triễn tốt và dài hạn họ sẽ bán thương hiệu chứ không bán sản phẩm, như vậy giá trị thu về cao hơn rất nhiều lần so với giá trị để sản xuất. Có như vậy công ty họ mới có thể có nhiều nguồn tài chính, để nghiên cứu, phát triễn và truyền thông thương hiệu. Một công ty có giá bán = giá sản phẩm+ mức lợi nhận tối thiểu, thì khó có thể có ngân sách để xây dựng và phát triển thương hiệu.