Công bố kết quả nghiên cứu mức độ hài lòng của người dân

Công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt (QVCorp) năm  thứ 3 liên tiếp thực hiện công việc nghiên cứu đánh giá đo lường mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện . Kết quả đánh giá khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ của tổng công ty điện lực thành phố HCM (EVN HCM)

Đây là một trong những dự án có số mẫu lớn nhất của thị trường Việt nam, có các phân tích và kiểm định, cũng như áp dụng các mô hình hồi qui để đưa ra những kết luận có độ tin cậy cao.

Qua công bố kết quả nghiên cứu, công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt còn đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược giúp khách hàng ngày càng hoàn thiện dịch vụ và có những giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM.