Đạo đức của nghề nghiên cứu thị trường

Trong những bài trước chúng ta đề cập đến tính quan trọng của nghề nghiên cứu thị trường, là nghề cung cấp thông tin để quyết định đầu tư, và có liên quan đến sự phát triển của một doanh nghiệp.

Khi qui quyết định lựa chọn một doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu thị trường khách hàng bỏ ra ngân sách lớn và mong muốn nhận được thông tin chính xác để làm cơ sở quyết định cho việc kinh doanh của mình, qua đó cũng mong muốn nhận được các lời khuyên của các chuyên gia nghiên cứu. Do đó nếu các bạn đã quyết định chọn nghề nghiên cứu thị trường hoặc nghề tư vấn thì phải dựa trên kết quả phân tích của số liệu để đưa ra các lời khuyên quí giá cho khách hàng của mình.

Muốn có được những thông tin chính xác, thì các nhà nghiên cứu ngoài những qui trình của công việc, cần phải có cái “tâm” nghề nghiệp, phải lấy lợi ích của khách hàng làm trọng tâm, trong đó mục tiêu nghiên cứu là quan trọng nhất, từ mục tiêu nghiên cứu các nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu được thiết kế và bảo đảm các công việc của mình thực hiện theo chuẩn của ngành. Từ bước đầu làm việc với khách hàng về các vấn đề của doanh nghiệp, thống nhất với khách hàng về mục tiêu và nội dung, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích và kết luận, nhà nghiên cứu phải suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo và tối ưu hóa cho khách hàng của mình về chi phí và hiệu quả và chất lượng của dự án.

Một trong những khâu quan trọng nhất đó là khâu thu thập thông tin từ thị trường, làm sao để thu nhận được ý kiến khách quan của các đáp viên. Đội ngũ phỏng vấn viên phải được lựa chọn là những người vừa có kiến thức và kỹ năng phỏng vấn vừa có đức tính trung thực và khách quan và đam mê công việc phỏng vấn. Người phỏng vấn viên phải tôn trọng các ý kiến của đáp viên, ghi nhận đầy đủ, không được can thiệp vào suy nghĩ và cách trả lời của khách hàng.

 Kỹ năng phỏng vấn giúp người trả lời được thoải mái và tư tin nói ra những suy nghĩ và đánh giá của mình về các vấn đề nghiên cứu. Tất cả các câu trả lời của đáp viên về một vấn đề nghiên cứu không được xem xét đúng hay sai, mà xem đó là ý kiến riêng của các đáp viên và được thu nhận đầy đủ. Đội ngũ phỏng vấn viên phải được huấn luyện về kỹ năng phỏng vấn và kiến thức liên quan về vấn đề nghiên cứu, phải hiểu được bảng câu hỏi và giúp đáp viên hiểu rõ câu hỏi để có những câu trả lời không bị sai lệch.

Các chuyên gia phân tích phải dựa trên thông tin thu thập trong bảng câu hỏi để xữ lý, phân tích và đưa ra các báo cáo khách hàng một cách khách quan. Tất cả những kết luận đề xuất phải dựa trên kết quả nghiên cứu, không được dựa trên những quan điểm cá nhân. Người phân tích không vì mục đích nào khác, không bị bất kì một áp lực nào để nói sai sự thật của kết quả nghiên cứu.

Tất cả các thông tin nghiên cứu, thông tin đáp viên phải được bảo mật cho đáp viên và cho khách hàng. Những vấn đề nói trên là bất cứ các thành viên nào khi tham gia nghề nghiệp nghiên cứu thị trường phải tuân thủ và xem như đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp cần phải có của nhà nghiên cứu.