Focus Group Discussion- Làm sao để hiệu quả và khai thác thông tin có chiều sâu?

Nghiên cứu định tính là 1 loại nghiên cứu được thiết kế  mà thông qua “ thảo luận nhóm “ ( FGD) để có được những thông tin chiều sâu của đáp viên thông qua việc khai thác những nhận định, đánh giá, bộc bạch tâm tư nguyện vọng.

Đầu ra của FGD làm tiền đề cho nghiên cứu định lượng để từ đó nhà nghiên cứu có thể đưa ra các tư vấn phản ánh đúng thị trường nhất, giúp cho chủ đầu tư có thông tin một cách chuẩn xác, đưa ra các quyết định tránh rủi ro cao.

Ai đã từng làm trong ngành nghiên cứu thị trường, làm marketing thì ít nhất 1 lần cũng nghe đến " nghiên cứu định tính" hay " phỏng vấn nhóm". Tuy có 1 công thức chuẩn về cách làm, nhưng để thực hiện nó làm sao đạt hiệu quả, khai thác tối đa thông tin hữu ích lại là vấn đề KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ THỂ LÀM TỐT.

Để giúp cho buổi FGD có hiệu quả ngang hay ngoài sự kỳ vọng của khách hàng, thì người dẫn nhóm ( moderator) phải có kiến thức về ngành liên quan nhóm dẫn, có kỹ năng nói chuyện gợi mở thân thiện để khai thác hết các thông tin từ đáp viên, linh hoạt xử lý tình huống và thường xuyên dùng các câu hỏi mở để gợi ý câu trả lời của đáp viên như “ why- tại sao?” hay “ what- cái gì” hay “ how- làm như thế nào”.

Không chỉ có vậy, kết quả tốt còn là cả một quá trình chuẩn bị từ khâu tuyển đáp viên, đến các hoạt động thiết kế bảng câu hỏi và chương trình thảo luận, quá trình ghi chép thông qua tốc ký, ghi âm hay xem lại video buổi thảo luận nhóm để phản ánh đúng nhất mỗi quan điểm của đáp viên.