Không có lợi ích cốt lõi, kinh doanh không tồn tại được lâu

Sau khi lựa chọn phân khúc khách hàng, đồng thời tìm hiểu các nhu cầu mà khách hàng chưa được đáp ứng, doanh nghiệp phát triễn ra sản phẩm và dịch vụ để phục vụ nhu cầu khách hàng một cách tốt hơn các sản phẩm hoặc đối thủ. Một vấn đề mà doanh nghiệp cần nghiên cứu là sản phẩm và dịch vụ của công ty có thật sự tốt hơn và đặc biệt đối thủ có thể bắt chước nhanh hay không? Nếu các lợi ích của sản phẩm có thể bắt chước dể dàng và nhanh chóng thì đối thủ có thể đưa ra sàn phẩm tốt hơn và giá cả rẻ hơn thì giá trị cốt lõi sẽ không còn.

Do đó lợi ích cốt lõi của sản phẩm và dịch vụ là lợi ích mà doanh ngohiệp có thể đáp ứng tốt nhất mà đối thủ khó bắt chước, hoặc nếu đối thủ nghiên cứu và bắt chước đưa ra sản phẩm và dịch vụ tương tự, thì doanh nghiệp có đủ thời gian để chiếm lĩnh thị trường và chuẩn bị cho ra đời sản phẩm mới tốt hơn nữa.

Ngoài ra để tạo ra giá trị của lợi ích cốt lõi, doanh nghiệp phải tốn chi phí đầu tư vào công nghệ và chi phí quảng cáo cho sản phẩm và dịch vụ mới nên giá thành thường cao hơn các sản phẩm trên thị trường. Một vấn để mà doanh nghiệp cần nghiên cứu là liệu khách hàng có sẵn sàng trà thêm chi phí cho giá trị của lợi ích này không, khả năng chi trả cho sản phẫm và dịch vụ như thế nào?

Khi một sản phẩm mới và dịch vụ mới mà không có giá trị cốt lõi, thì doanh nghiệp khó có thễ thu hút được sự chú ý của khách hàng, và khó có thể thuyết phục khách hàng thay đổi thói quen tiêu dùng sản phẩm và chuyển sang tiêu dùng sản phẩm mới. Khi không có lợi ích cốt lõi, để bán được hàng doanh nghiệp phải bán giá rẻ hơn, chấp nhận mức lợi nhuận thấp, điều này đồng nghĩa không có ngân sách cho nghiên cứu và quảng cáo thương hiệu. Do đó việc kinh doanh của doanh nghiệp đi vào ngỏ cụt và dể dàng đóng cửa kinh doanh trong thời gian ngắn.