Làm thế nào để HUBA hoạt động có hiệu quả?

Hơn 80% doanh nghiệp (DN) của Việt Nam là những DN vừa và nhỏ, đa số còn non trẻ, kinh doanh trong điều kiện khó khăn nhất về thị trường, thiếu điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và các hỗ trợ từ Chính phủ.

Tuy nhiên, họ là nơi tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người, nhất là hiện nay các tập đoàn lớn, các DN nhà nước đang trong tình trạng tái cấu trúc, giảm bớt nhân sự không có nhu cầu để tuyển dụng nhiều.

Nếu Trung Quốc không tiếp nhận nông sản Việt Nam hoặc không cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất cho Việt Nam thì có thể nền kinh tế Việt Nam sẽ gặp một số khó khăn, trong đó nhiều DN vừa và nhỏ có thể không tiếp tục trụ vững.

Hơn lúc nào hết, doanh nhân Việt Nam phải đoàn kết, cùng giúp nhau để vượt qua khó khăn, trong đó vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) là rất quan trọng.

Tổ chức HUBA là nơi kết nối DN, là nơi quy tụ doanh nhân, là nơi đại diện cho doanh nhân đề xuất, có tiếng nói với Chính phủ, giúp Chính phủ xây dựng chính sách kinh tế, xây dựng các chương trình hỗ trợ kịp thời để giúp DN; nơi mà các doanh nhân ngồi lại với nhau, giúp nhau cùng vượt qua khó khăn.

Nhưng vấn đề là HUBA phải làm gì thì mới giúp được DN? Theo tôi, HUBA phải làm sao thu hút doanh nhân đến với nhau, có các chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên.

Muốn làm được điều này thì cán bộ HUBA phải hiểu rõ các thành viên của mình, thu nhận các ý kiến của thành viên, từ đó có chương trình hành động cụ thể và thu hút thành viên tham gia.

Tuy nhiên, Hiệp hội muốn thành công thì doanh nhân cần phải thay đổi nhận thức để hòa nhập vào tập thể, cùng nhau sinh hoạt và cam kết hỗ trợ nhau. Ở các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á, doanh nhân trong nước họ rất đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

Ví dụ: DN Nhật Bản, Trung Quốc ưu tiên sử dụng dịch vụ và hàng hóa của nhau không những trong nước mà khi họ đầu tư ra nước ngoài. Làm sao để hòa nhập và làm việc cùng nhau đó mới là vấn đề quan trọng và có thể giúp cho Hiệp hội phát triển và làm việc có hiệu quả. Ngoài ra thành viên Hiệp hội cần phải đoàn kết và cam kết bảo vệ nhau trước những đối thủ cạnh tranh nước ngoài.

HUBA còn phải làm việc với nhiều tổ chức hiệp hội, tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước để giúp thành viên có cơ hội gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, tìm kiếm đối tác.

BÙI VĂN QUỐC - Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt