Ngành nghiên cứu thị trường Việt nam, cần sự chính chắn của đáp viên và phỏng vấn viên.

Khi làm nghiên cứu thị trường ở Việt nam, nhà nghiên cứu phải cần chú ý một số điểm như sau:

Ở các nước phát triển, nền giáo dục các nước chú trọng phát huy những ý kiến cá nhân, giúp các học sinh khi ngồi trong ghế nhà trường học tập và rèn luyện được đức tính tự tin, độc lập trong suy nghĩ, đồng thời mạnh dạn nói lên chính kiến của mình. Khi lớn lên đi làm, các công ty chú trọng đến sáng kiến cá nhân và tinh thần dân chủ của từng thành viên trong công ty, bất kể là người đó làm trong bộ phận nào, có chức vụ gì, người mới vào làm hay thâm niên,  sáng kiến giúp công ty cãi tiến chất lượng sản phẩm và hạ giá thành đều được phát huy và thu nhận ý kiến.  Ở Việt nam chúng ta, giáo dục mang tính một chiều, học sinh thụ động, được giáo dục theo kiểu người lớn, thầy cô luôn đúng, học sinh chủ yếu là ghi chép và học thuộc lòng những điều thầy cô dạy. Khi đi làm thì sếp luôn đúng làm theo chỉ thị của cấp trên, tính sáng tạo, các đề xuất, và ý kiến cá nhân ít được công nhận, rụt rè khi chia sẽ quan điểm của mình.

Do vậy trong quá trình nghiên cứu, phỏng vấn viên phải giúp các đáp viên của mình tự tin nói ra những quan điểm của mình, khuyến khích đáp viên suy nghĩ độc lập và sẵn sàng chia sẽ quan điểm của họ cho vấn đề nghiên cứu. Phỏng vấn viên không vì sự thụ động của đáp viên mà giúp họ trả lời, hoặc can thiệp vào quá trình đưa ra ý kiến của họ, làm sai lệch quá trình thu nhận ý kiến của đáp viên và kết quả nghiên cứu.

Để giúp các tổ chức doanh nghiệp thu nhận được các ý kiến đánh giá, góp ý về sản phẫm, giá cả và dịch vụ khách hàng, các ý kiến của khách hàng phải được thu nhận một cách khách quan và trung thực. Có như vậy các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp mới không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn