Những rào cản của doanh nghiệp Việt nam khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2015

Việt nam mở cửa thị trường từ những năm 1986, gần 30 năm phát triển nền kinh tế Việt nam vẫn còn những khó khăn trong sân nhà, đến cuối năm 2015 các doanh nghiệp việt nam sẽ mở cửa sân chơi đón tiếp các doanh nghiệp trong khu vực Asian vào để cùng cạnh tranh , đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta xâm nhập vào thị trường chung rộng hơn lớn hơn của cả khu vực. Hàng hóa trong khu vực sẽ dể dàng lưu thông, khi hàng rà thuế quan được dỡ bỏ.

Với một nền kinh tế nhà nước đống vai trò chủ đạo, các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn quá non trong quá trình phát triển, doanh nghiệp Việt nam đến nay phải đối đầu với các doanh nghiệp trong khu vực với trình độ quản lý, hệ thống quản trị tốt hơn, đồng thời mạnh hơn về tiềm năng tài chính.Rào cản lớn nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt nam là vốn, trình độ quản lý và tư duy đầu tư vào thương hiệu.

Về vốn kinh doanh, các nước trong khu vực có hệ thống ngân hàng ổn định, lãi xuất thấp, đồng thời họ có nhiều kênh vốn như, thị trường chứng khoán và các quĩ đầu tư dài hạn. Trong khi ở việt nam các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể tiếp cận các nguồn vốn này, phải chấp nhận các khoản vay với lãi xuất cao, và ngắn hạn.

Trình độ quản lý ở đây được thể hiện trong tư duy quản lý và việc xây dựng hệ thống quản trị. Các doanh nghiệp trong khu vực được đầu tư bài bản về hệ thống quản lý và việc xây dựng thương hiệu trong tổng thể của một qui trình từ ý tưởng, sản xuất , đóng gói thương hiệu và bán sản phẩm cũng như việc chăm sóc và bảo vệ khách hàng.

Thương hiệu của các doanh nghiệp trong khu vực có quá trình phát triển và kế thừa về trình độ quản lý trong một quá trình phát triển lâu dài, với nhiều kinh nghiệm hơn và có nguồn lao động với trình độ hội nhập cao nhờ vào khả năng ngoại ngữ, ví dụ các doanh nghiệp của Singapore, Thai lan, Malaysia, Indonesia có trình độ quản lý và hội nhập khu vực cao và nhanh hơn, kể cả Cambodia và Lao hiện nay họ cũng có những bước tiến đáng kể trong khu vực.

Tư duy quản lý là qua trình xây dựng và phát triển chiến lược của công ty bắt đầu từ nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược sản xuất, chiến lược marketing và truyền thông, đồng thời xây dựng chiến lược con người để thực hiện các chiến lược nói trên để đạt mục tiêu kinh doanh. Trong khi các doanh nghiệp việt nam phát triển dựa trên lợi thế canh tranh do các mối quan hệ, do độc quyền, do cơ chế nhà nước.

Tư duy đầu tư thương hiệu, các doanh nghiệp trong khu vực thuyết phục khách hàng bởi thương hiệu uy tính và ổn định, nhờ đầu tư vào chí quảng cáo tiếp thị cao. trong khi các doanh nghiệp Việt nam chủ yếu cạnh tranh về giá thành, kinh doanh vì lợi nhuận ngắn hạn do nguồn vốn ít. Các chi phí như nghiên cứu thị trường, quảng bá thương hiệu rất hạn chế.

Do đó để vượt qua rào cản hội nhập, việt nam cần có một thế hệ quản lý mới, tư duy mới, trình độ hội nhập cao, thì mới có khả năng phát triển và cạnh tranh công bằng với các nước trong khu vực.