Pilot là gì?

 

Pilot là 1 dạng phỏng vấn dựa trên bảng câu hỏi định lượng đã được xây dựng và khách hàng thông qua. Phỏng vấn Pilot trước khi tiến hàng phỏng vấn Random hay Booster có tác dụng giúp đo sự phản hồi của khách hàng đại diện nói chung hay là phản hồi từ thị trường ngành nói riêng về bản câu hỏi. Chúng tôi muốn chắc chắn ra khi BCH được triển khai ra sẽ không gặp vấn đề gì trục trặc và mang lại những con số chuẩn xác và hữu ích nhất cho khách hàng.

Là trách nhiệm, là công lao của cả một tập thể, chúng tôi muốn một kết quả tuyệt vời nhất. Điều này là nguồn động viên lớn nhất cho chúng tôi lao ra thị trường bất kể nắng mưa.