Tư duy chiến lược là gì ? “Làm ít mà hiệu quả còn hơn làm nhiều mà thất bại nhiều”.

Khi bạn tham gia làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là các nước phát triễn như Phương tây và Nhật bản, một điều mà bạn nhận thấy một triết lý làm việc rất khác biệt với người Việt đó là trước khi làm việc gì họ bỏ ra rất nhiều thời gian để chuẫn bị. Trong đó có 1 qui tắc mà bất cứ ai cũng theo đó là bỏ ra 70% thời gian để suy nghĩ về cách thực hiện và kế hoạch thực hiện và 30% thời gian để thực hiện công việc, người ta gọi đó là qui tắc 7/3

 Trong kinh doanh, khi có ý tưởng kinh doanh tốt, họ thời gian chuẫn bị nghiên cứu rất sâu lĩnh vực mà họ sắp bỏ tiền vào để kinh doanh.  Họ thuê các chuyên gia nghiên cứu thị trường tìm hiểu các chuyên gia trong ngành, nghiên cứu tổng quan thị trường, độ lớn và tốc độ phát triển của thị trường, nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ. Sau đó công việc tiếp theo là đánh giá ý tưởng kinh doanh này có khả thi hay không?.

Sau quá trình phân tích dự án khả thi công việc tiếp theo là thiết kế mô hình kinh doanh bao gồm các bước như lựa chọn khách hàng mục tiêu, nghiên cứu đưa ra sản phẩm có tính khác biệt và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng mục tiêu, nghiên cứu cách đóng gói sản phẩm và dịch vụ, nghiên cứu về chiến lược giá, hệ thống phân phối để mang sản phẩm đến với khách hàng, nghiên cứu và xây dựng các chiến lược truyền thông, để đưa thông tin sản phẩm và dịch vụ đến với khách hàng, đồng thời cung cấp thêm thông tin, các chương trình khuyến mãi nhằm khuyết khích và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Tất cả công việc trên phải tính toán và lượng hóa ra bằng các con số mang tính chính xác cao, để có thể dự báo về doanh thu, chi phí, đồng thời lường trước các nguồn vốn chuẩn bị cho quá trình kinh doanh .

Các công việc trên là quá trình thu thập thông tin, phân tích và lựa chọn ra chiến lược và kế hoạch thực hiện, trước khi bắt tay vào hành động đó là kinh doanh sản phẩm và dịch vụ. Nếu các công việc này được thực hiện tốt thì doanh nghiệp sẽ giảm thiểu được rủi ro trong kinh doanh. Nếu không cơ hội thành công của các dự án là 50/50. Điều này có nghĩa khi bạn kinh doanh thì xác xuất thất bại của bạn có thể là hơn 50% số tiền và công sức mà bạn bỏ ra đầu tư.