Vì sao Ngành Nông Nghiệp của Việt Nam vẫn còn lận đận

Việt nam trong những năm qua là nước có đứng đầu về xuất khẩu tiêu, đứng thứ 2 xuất khẩu về gạo và đứng thứ 4 về xuất khẩu cao su. Tuy nhiên hiện nay Việt nam vẫn xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô, chưa có thương hiệu về sản phẩm nông nghiệp nào nỗi tiếng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nguyên nhân chính là ngành nông nghiệp Việt nam vẫn còn manh mún và sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, lấy ví dụ về ngành xuất khẩu gạo. các mô hình kinh doanh sản xuất về lúa gạo của Việt nam, có rất nhiều khâu, qua nhiều trung gian và dẫn đến ảnh hưỡng đến chất lượng và giá trị xuất khẩu.

Khi phân tích chuổi giá trị của ngành sản xuất, xuất khẫu gạo bắt đầu từ khâu sản xuất, nông dân Việt nam, được chia đất với diện tích nhỏ, một gia đình nông dân qua nhiều đời kinh doanh trên một diện tích, sau đó diện tích đó lại được phân chia cho nhiều người con trong gia đình, diện tích trên mỗi hộ trồng lúa ngày một nhỏ đi, do đó quá trình sản xuất lúa gạo ngày càng manh mún và nhỏ lẻ.

Khi sản xuất manh mún, mỗi hộ gia đình áp dụng giống lúa, phân bón và quá trình trồng trọt khác nhau, dẫn đến chất lượng đầu vào không đồng đều, sau đó lại được bán cho đối tượng trung gian chuyên đi mua để bán cho các nhà máy, các nhà máy chỉ chuyên khâu mua lúa và bán cho các công ty xuất khẫu. như vậy chất lượng đầu ra của các công ty xuất khẩu không đồng đều, các công ty này lại bán lại cho các công ty chuyên làm nhiệm vụ xuất khẫu, bán cho một số đầu mối theo các hợp đồng và hạn ngạch xuất khẫu theo các đơn đặt hàng chính phủ hoặc của các nước. như vậy kinh doanh ngành lúa gạo Việt nam vừa manh mún lại vừa bị kiểm soát và điều phối bởi các nhà xuất khẩu thuộc các công ty lớn với các hợp đồng chi phối theo từng thương vụ.

Ngành Nông nghiệp việt nam cần có sự phối hợp mang tính lợi ích cho các khâu trong chuổi giá trị để làm ra các thương hiệu lớn, để thương hiệu này có thể đứng vững nhờ chất lượng và uy tính thương hiệu, Nông nghiệp Việt Nam cần có những công ty lớn có tầm nhìn đầu tư vào thương hiệu, để huy động mọi nguồn lực của xã hội, trong đó sự can thiệp của nhà nước cần minh bạch và giúp cho mọi khâu trong chuổi giá trị được công bằng, tạo ra động lực để phát triễn bền vững. Các thương hiệu lớn này cần có sự đầu tư về chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và đặc biệt đầu tư về truyền thông và phân phối  ở các thị trường tiêu thụ lớn.Có như vậy Nông nghiệp Việt nam mới phát triễn bền vững và tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác trong khu vực