Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn kinh doanh

Công ty TNHH nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt là công ty nằm trong top 10 doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu thị trường và tư vấn về chiến lược marketing ở Việt Nam, được thành lập từ năm 2008.

Do nhu cầu phát triển, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyền dụng với các ứng viên có nhu cầu và đam mê làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh với các vị trí sau đây:

Nhân viên, Chuyên gia nghiên cứu thị trường và tư vấn cho doanh nghiệp

Chuyên gia nghiên cứu thị trường và tư vấn doanh nghiệp, là người có khả năng phân tích và đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, chính sách bán hàng, phương pháp tiếp cận khách hàng hiệu quả, đồng thời xây dựng các hoạt động truyền thông để nâng cao mức độ nhận biết về chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của Tư vấn kinh doanh

Nhiệm vụ và trách nhiệm của Tư vấn kinh doanh khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp..Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính của họ bao gồm:

·        Biết cách thu thập thông tin và tìm hiểu về các vấn để và các  yêu cầu của khách hàng.

·        Xây dựng các đề xuất về dịch vụ, phương pháp, nội dung công việc để thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường và tìm kiếm giải pháp tư vấn cho doanh nghiệp.

·        Hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu thị trường và phương pháp thu thập thông tin hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đạt được chất lượng cao.

·        Phân tích số liệu thị trường và doanh nghiệp tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi tham gia thị trường.

·        Nghiên cứu thị trường và đưa ra các dự báo và kỳ vọng của thị trường và khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

·        Đề xuất giải pháp để cải tiến về chiến lược và kế hoạch kinh doanh

·        Tư vấn và tuyển nhân sự để thực hiện các hoạt động được để xuất trong kế hoạch kinh doanh.

·        Thiết lập các phương pháp để theo dõi tính hiệu quả của kế hoạch kinh doanh

·        Tổ chức hội thảo và thuyết trình báo cáo nghiên cứu thị trường và các để xuất về kế hoạch kinh doanh cho khách hàng

Yêu cầu:

·        Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại hóc các ngành có liên quan đến kinh doanh, marketing

·        Có kinh nghiệm làm việc về phân tích số liệu và nghiên cứu thị trường; xấy dựng các chiến lược marketing cho các công ty.

·        Có kỹ năng viết và thuyết trình một cách ngắn gọn, dể hiểu và thuyết phục được khách hàng.

Mức lương thỏa thuận