Thông báo tuyển dụng - cộng tác viên nghiên cứu

Thông báo tuyển dụng ,

Công ty nghiên cứu & Tư vấn Quốc Việt  đang thực hiện dự án nghiên cứu đo lường mức độ hài lòng với số mẫu rất lớn trên 7000 mẫu.

Dự án cần tuyển dụng trên 100 cộng tác viên làm việc phỏng vấn thu thập thông tin các hộ gia đình. Điều kiện dự tuyển

·       Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học,

·       Tuổi từ 20 trở lên

·       Thích giao tiếp, nói chuyện trao đổi với người khác

·       Tự tin và trung thực

·       Thời gian cam kết làm việc với công ty ít nhất 6 tiếng mỗi ngày/ trong thời gian dự án.

·       Có phương tiện cá nhân

Thu nhập mỗi ngày từ 300 ngàn – 500 ngàn tùy theo thời gian làm việc của các bạn. Thời gian làm việc trong 1 tháng, 01-30/12/ năm 2015, ứng viên có nhu cầu xin liện lạc

 Số điện thoại: 08 3519 1506

Email: quocviet@qvcorp.com.vn

Website: qvcorp.com.vn