Focus Group Discussion- Làm sao để hiệu quả và khai thác thông tin có chiều sâu?

Nghiên cứu định tính là 1 loại nghiên cứu được thiết kế và thu thập thông tin insight của khách hàng thông qua “ thảo luận nhóm “ ( FGD). Để có được những thông tin chiều sâu về các vấn đề nghiên cứu nhà nghiên cứu cấn có kỹ năng và kinh nghiệm trao đổi và khai thác những nhận định, đánh giá, bộc bạch tâm tư nguyện vọng của các đối tượng nghiên cứu.

Đầu ra của FGD làm tiền đề cho nghiên cứu định lượng để từ đó nhà nghiên cứu có nghiên cứu có qui mộ rộng và sâu hơn nhiều đối tượng khảo sát. Kết quả nghiên cứu mới chính xác và phản ánh đúng thị trường nhất, giúp cho chủ đầu tư có thông tin một cách chuẩn xác, đồng thời đưa ra các quyết định kinh doanh tránh rủi ro cao.

Ai đã từng làm trong ngành nghiên cứu thị trường, làm marketing thì ít nhất 1 lần cũng nghe đến " nghiên cứu định tính" hay " phỏng vấn nhóm". Tuy có 1 công thức chuẩn về cách làm, nhưng để thực hiện nó làm sao đạt hiệu quả, khai thác tối đa thông tin hữu ích lại là vấn đề KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ THỂ LÀM TỐT.

Để giúp cho buổi FGD có hiệu quả đạt được hiệu quả cao hơn sự kỳ vọng của khách hàng, thì người dẫn nhóm ( moderator) phải có kiến thức và nghệ thuật dẫn dắt nhóm, có kỹ năng nói chuyện gợi mở thân thiện giúp cho đáp viên nói ra hết những suy nghĩ và đánh giá của họ về các vấn đề nghiên cứu. Để khai thác hết các thông tin từ đáp viên, người dẫn nhóm phải linh hoạt xử lý tình huống và thường xuyên dùng các câu hỏi mở để gợi ý câu trả lời của đáp viên như “ why- tại sao?” hay “ what- cái gì” hay “ how- làm như thế nào”.

Không chỉ có vậy, kết quả tốt còn là cả một quá trình chuẩn bị từ khâu tuyển đáp viên, đến các hoạt động thiết kế bảng hướng dẫn thảo luận nhóm và nội dung chương trình thảo luận, quá trình ghi chép thông qua tốc ký, ghi âm hay xem lại video buổi thảo luận nhóm để phản ánh đúng nhất mỗi quan điểm của đáp viên.