Nền tảng của ngành tiếp thị là gì?

Nghiên cứu là một khái niệm chung, là quá trình thu thập thông tin để tìm hiểu về một cái gì đó mà người ta không được biết đầy đủ. Gần như tất cả mọi người tham gia vào một số hình thức nghiên cứu. Đối với các nhà tiếp thị, các vấn đề nghiên cứu được gọi chung là nghiên cứu thị trường.

Nghiên cứu thị trường không chỉ được sử dụng cho mục đích học tập, nó cũng là một thành phần quan trọng cần thiết để đưa ra quyết định tốt. Khi nghiên cứu thị trường được thực hiện, kết quả nghiên cứu sẽ cho các nhà tiếp thị một hình ảnh của những gì đang xảy ra hoặc có khả năng xảy ra. Đồng thời kết quả nghiên cứu còn cung cấp các giải pháp về tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ . Ví dụ, nghiên cứu tốt có thể đề nghị nhiều phương án cho việc giới thiệu sản phẩm mới hoặc thâm nhập thị trường mới. Trong hầu hết các trường hợp, phương án được quyết định về tiếp thị được lựa chọn và chứng minh là ít rủi ro hơn.

Nghiên cứu thị trường có thể được xem như là nền tảng của ngành tiếp thị, cũng giống như một ngôi nhà được xây dựng tốt đòi hỏi phải có một nền móng vững chắc. Quyết định tiếp thị cần có sự hỗ trợ của việc nghiên cứu thị trường để có thể được xem là một lợi thế cạnh tranh. Do đó, tất cả các lĩnh vực tiếp thị và tất cả các quyết định tiếp thị cần được hỗ trợ với một số và mức độ nghiên cứu cần thiết.

Nghiên cứu thị trường được thực hiện để hỗ trợ một loạt các quyết định tiếp thị. Bảng dưới đây trình bày là các loại nghiên cứu được thực hiện để cung cấp cho những quyết định tiếp thị khác nhau:

Quyết định tiếp thị

Thông tin nghiên cứu

Quyết định lựa chọn thị trường và khách hàng mục tiêu

Doanh số bán hàng, quy mô thị trường; nhu cầu đối với sản phẩm, đặc điểm khách hàng, hành vi mua hàng, sự hài lòng của khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị phần của các nhãn hiệu. Thói quen truyền thông của khách hàng

Sản phẩm

Phát triển sản phẩm; các đóng gói, nhận thức bao bì; lựa chọn tên thương hiệu; nhận diện thương hiệu, sở thích thương hiệu, định vị sản phẩm

Phân phối

Kênh phân phối mà khách hàng lựa chọn để mua sắm; đánh giá các lựa chọn vận chuyển và phân phối hàng hóa một cách tối ưu; cách đưa hàng đến các điểm bán lẻ và kể cả mạng internet hiệu quả.

Khuyến mãi và truyền thông

Các loại quảng cáo nào là hiệu quả nhất; kiểm tra về nội dung và hình thức quảng cáo, tỉ lệ hưởng ứng và có thể mua sản phẩm, các hình thức khuyến mãi nào phù hợp..

Giá & chính sách giá

Phân tích sự đàn hồi về giá, định giá tối ưu, các phương án giảm giá

Các yếu tố bên ngoài

phân tích tính cạnh tranh của thị trường, môi trường pháp lý; xu hướng xã hội và văn hóa

 

Nghiên cứu thị trường là một quá trình điều tra các tổ chức và người dân, là một nhánh của nghiên cứu về  xã hội học. Nghiên cứu thị trường là nghiên cứu về con người và các mối quan hệ của họ và bao gồm các lĩnh vực như kinh tế, xã hội học và tâm lý học.  Để đạt được sự hiểu biết vào các lĩnh vực nghiên cứu, các nhà nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội sử dụng các phương pháp khoa học đã được thử nghiệm và tinh tế qua hàng trăm năm.

Để có những thông tin đáng tin cậy để có thể quyết định trong lĩnh vực tiếp thị, nghiên cứu thị trường đòi hỏi phải tổ chức về con người và lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để có thể tôi ứu hóa về chi phí nghiên cứu, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ các dự án nghiên cứu theo qui trình như:  chọn đối tượng nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, phương pháp phỏng vấn và thu thập thông tin, cách thức xử lý và phân tích số liệu, trình bày báo cáo và đề xuất giải pháp.

Do đó các tổ chức và công ty muốn có được kết quả nghiên cứu tốt và hiệu quả về chi phí, tốt nhất là nên thuê các công ty chuyên về nghiên cứu thị trường để có những lời khuyên hiệu quả cao nhất. Nếu không các quyết định tiếp thị có thể dẫn đến rũi ro cho doanh nghiệp và làm thất bại tất cả các nỗ lực của các phòng ban trong công ty.