Panel trong nghiên cứu thị trường

Panel khảo sát là gì:

Hiện nay rất nhiều công ty nghiên cứu thị trường thường giới thiệu rằng họ có panel khoảng một đến hai trăm ngàn người có thể trả lời các cuộc khảo sát một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên để hiểu rõ panel một cách khoa học với độ chính xác cao, bạn phải có kiến thức về nghiên cứu thị trường. Cụ thể, bạn phải biết thẩm định quy trình cũng như cách xây dựng panel như thế nào để kết quả mang tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu của bạn.

Trong nghiên cứu thị trường các nhà nghiên cứu luôn tìm cách trả lời về tổng thể nghiên cứu. Ví dụ bạn nghiên cứu hành vi tiêu dùng của nam giới Việt Nam trong độ tuổi từ 15-49, đó là dân số của giới tính nam thuộc nhóm tuổi từ 15-49 sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, bạn không thể gặp tất cả những người trong tổng thể nghiên cứu để khảo sát vì chi phí quá lớn và tốn rất nhiều thời gian để khảo sát.

Vậy làm thế nào để nghiên cứu tổng thể? Trong khoa học thống kê người ta cho phép bạn chọn mẫu nghiên cứu sau đó kết luận cho tổng thể, như vậy mẫu nghiên cứu phải có mang tính đại diện cho tổng thể. Mẫu nghiên cứu là số người được lựa chọn để khảo sát và có tính đại diện cho tổng thể.

Để lựa chọn mẫu nghiên cứu người ta phải hiểu được một số đặc tính của tổng thể. Quy trình xậy dựng mẫu được tiến hành theo quy trình dưới đây:

  1. Xác định tổng thể: xác định đối tượng nào là khách hàng, người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ của công ty bạn: tuổi, giới tính, khu vực….

 

  1. Nghiên cứu các đặc tính của tổng thể (Establishment survey): là nghiên cứu số mẫu lớn để hiểu được đặc tính của tổng thể có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Ví dụ nghiên cứu và phân loại về thu nhập của tổng thể, phân loại về trình độ học vấn, nghề nghiệp, khu vực sinh sống,… của tổng thể. Vì chi phí và thời gian dành cho nghiên cứu tổng thể là rất lớn cho nên người ta có thể nghiên cứu tổng thể 5 -10 năm một lần.
  2. Xây dựng panel (chọn mẫu nghiên cứu): panel là những người được lựa chọn từ tổng thể và có đặc tính giống như tổng thể thu nhỏ, ví dụ tổng thể có 10% là những người có thu nhập loại A, thì 10% số người của mẫu nghiên cứu phải có thu nhập loại A, 20% dân số nằm trong độ tuổi 15-24, thì mẫu nghiên cứu cũng phải có 20% dân số nằm trong độ tuổi này.

 

Qua quy trình xây dựng panel nói trên, nếu panel lựa chọn một cách đại trà không lựa chọn một cách khoa học và có tính đại diện cho tổng thể thì dù bạn có bao nhiêu mẫu nghiên cứu thì kết quả khảo sát cũng không thể kết luận cho tổng thể nghiên cứu.

 

Công ty nghiên cứu Quốc Việt xây dựng panel dựa trên đặc tính của tổng thể, chúng tôi phải khảo sát và lựa chọn các đối tượng nghiên cứu, tuyển dụng và có trả phí bảo đảm trên nguyên tắc panel phải thỏa mãn các đặc tính nghiên cứu của tổng thể mà mà công ty bạn yêu cầu.