Pilot là gì?

 

Pilot là một dạng phỏng vấn dựa trên bảng câu hỏi định lượng đã được xây dựng dựa trên mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Phỏng vấn Pilot trước khi tiến hàng phỏng vấn chính thức có tác dụng giúp cho nhà nghiên cứu biết được những điều còn chưa hoàn thiện của bản câu hỏi về mặt ngữ nghĩa, hoặc đo lường về thời gian và những khó khăn thực tế khi phỏng vấn chính thức, qua đó một lần nữa chúng tôi sẽ điều chỉnh bản câu hỏi và điều chỉnh kế hoạch khảo sát hoặc đào tạo lại cho đội ngủ phỏng vấn viên giúp họ hiểu sâu hơn bản câu hỏi khảo sát và tự tin hơn khi phỏng vấn chính thức.

 Chúng tôi muốn chắc chắn rằng khi Bản câu hỏi khảo sát và đội ngủ phỏng vấn viên được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất thì khi dự án được triển khai sẽ không gặp vấn đề gì trục trặc và mang lại những con số chuẩn xác và hữu ích nhất cho khách hàng

Trách nhiệm là gắn liền với chất lượng của dự án, là công lao của cả một tập thể, chúng tôi muốn một kết quả nghiên cứu mang đến cho khách hàng là chất lượng và sự trung thực cao nhất. Điều này là nguồn động viên lớn nhất cho chúng tôi tham gia và phát triển ngành nghiên cứu thị trường tại Việt nam.