Chuyên viên tư vấn, nghiên cứu, Trưởng phòng nghiên cứu

Chuyên viên nghiên cứu

Làm việc với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu của doanh nghiệp, chuyên viên nghiên cứu cùng với nhóm nghiên cứu thảo luận đưa ra đề xuất nghiên cứu và tư vấn cho doanh nghiệp.

Tìm kiếm khách hàng mới và phát triễn các dịch vụ nghiên cứu phù hợp với từng mô hình công ty.

Xác định mục tiêu, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đề ra giải pháp nghiên cứu phù hợp với nguồn lực của từng doanh nghiệp.

Có khả năng giải thích thuyết phục khách hàng và nhóm nghiên cứu hiểu rõ về mục tiêu và nội dung nghiên cứu của bản đề xuất nghiên cứu.

Lập kế hoạch nghiên cứu và quản lý quá trình nghiên cứu để bảo đảm tất cả các cuộc nghiên cứu của công ty đạt chất lượng cao và mục tiêu nghiên cứu đề ra.

Có khả năng phân tích, thấu hiểu số liệu, thiết kế, viết báo cáo và kiến nghị về kết quả nghiên cứu và đề xuất chiến lược marketing.

 

Yêu cầu: có đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu, có kiến thức căn bản về thống kê, nghiên cứu thị trường, kiến thức về marketing. Ưu tiên cho các ứng viên tốt nghiệp các trường đại học kinh tế, các chuyên ngành nghiên cứu xã hội học. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích về lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn kinh doanh.