Người lãnh đạo của thế kỹ 21

Việt Nam với sự hòa nhập với các nền kinh tế thế giới, trong thế kỹ 21, cần xây dựng một đội ngũ lãnh đạo mới, có đủ tầm nhìn, khả năng để lãnh đạo các tổ chức kinh tế xã hội phát triển một cách bền vững và có tính cạnh tranh cao.

QV research & consulting hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn cho các công ty trong và ngoài nước đề xuất 3 yếu tố quan trọng dưới đây giúp các nhà lãnh đạo hoàn thiên và phát triển tổ chức của mình.

3 yếu tố cần cải thiện nhanh trong giai đoạn mới:

 • Phát triển cá nhận: kỹ năng tư duy luôn cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, giao tiếp và làm việc hiệu quả.
 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm: đoàn kết, tôn trọng nhau trong giao tiếp, trách nhiệm và cam kết, giúp đở và bổ sung cho nhau một cách vô tư và thẳng thăn, giúp nhau phát triển và đạt được mục tiêu chung.
 • Kỹ năng lãnh đạo:
  • Có tầm nhìn xa, có khả năng phân tích và dự báo, biết xây dựng mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, kỹ năng xây dựng chiến lược, xây dựng kế hoạch, thực hiên và giám sát. Trong đó phải rèn luyện các kỹ năng cụ thể như sau:
   • Kỹ năng tư duy chiến lược: tìm ra các phương án giải quyết vấn đề hiệu quả về chi phí và đạt được mục tiêu dài hạn.
   • Kỹ năng quyết định:  đưa ra quyết định sau khi cân nhắc về các phương án, và quyết tâm theo đuổi mục tiêu và hành động.
   • Kỹ năng giao viêc và giám sát: hiểu được mục tiêu, nội dung công việc, hiểu được khả năng của nhân viên, trước khi giao việc.
   • Kỹ năng đào tạo và giao tiếp:  có khả năng truyền đạt và giao tiếp, biết cách đào tạo, kèm cặp nhân viên giúp nhân viên phát triển.
   • Kỹ năng tạo động lực làm việc: tạo ra một môi trường làm việc tích cực, luôn có tinh thần cầu tiến và hiệu quả công việc.