khách hàng bí ẩn

Mystery shopper:  là một người được thuê để đóng vai trò là khách hàng để đi mua sắm hoặc trải nghiệm sử dụng dịch vụ của một cửa hàng hoặc doanh nghiệp nhất định. Nhiệm vụ của họ là quan sát, đánh giá khách quan về trải nghiệm của mình và cung cấp thông tin chi tiết về các khía cạnh của dịch vụ, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

 

Để thực hiện tốt vai trò mystery shopper của công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt, bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:

 

  1. Nghiêm túc với công việc được giao: Bạn cần thực hiện công việc này với tinh thần nghiêm túc và chuyên nghiệp.

 

  1. Tập trung vào mục tiêu: Bạn cần tập trung vào mục tiêu của mình và đánh giá các khía cạnh của dịch vụ, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.
  2. Ghi chép chi tiết: Bạn cần ghi chép chi tiết những gì bạn đã quan sát và trải nghiệm để có thể cung cấp thông tin chính xác và chi tiết cho công ty.
  3. Giữ bí mật: Bạn cần giữ bí mật về vai trò của mình và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về công việc của mình cho bất kỳ ai.
  4. Đóng vai trò khách hàng thực: Bạn cần đóng vai trò khách hàng thực và không làm bất kỳ điều gì để tiết lộ vai trò của mình.
  5. Đưa ra đánh giá khách quan và chính xác: Bạn cần đưa ra đánh giá chính xác và khách quan về dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng để giúp công ty cải thiện chất lượng dịch vụ của mình.
  6. Nếu bạn thích công việc này xin liên lạc với công ty chúng tôi, bạn sẽ được đào tạo và hướng dẫn thêm