Thị trường tiềm năng là gì?

Thị trường tiềm năng là gì? Thị trường tiềm năng là ước tính quy mô thị trường cho một sản phẩm hay dịch vụ trong một khoảng thời gian xác định. Thị trường tiềm năng được ước tính bằng số người tiêu dùng tiềm năng nhân cho giá trị tiêu dùng trung bình của một khách hàng trong khoảng thời gian nhất định.  Trước khi quyết định quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu doanh nghiệp phải xác định xem thị trường có đủ lớn, hoặc có tiềm năng để doanh nghiệp tham gia hay không?

Vậy làm sao để xác định được thị trường tiềm năng hay còn gọi là độ lớn của thị trường?.

Để xác định thị trường có tiềm năng cho một sản phẩm và dịch vụ bạn cần phải đo lường các yếu tố sau đây:

  • Xác định số lượng khách hàng tiềm năng: dựa trên nghiên cứu đặc điểm về nhân khẩu học của khách hàng như: độ tuổi, giới tính, thành phần kinh tế, khu vực sinh sống, đồng thời dựa trên số liệu điều tra về dân số để ước tính ra độ lớn của thị trường.
  • Dựa trên mức độ tăng trưởng của thị trường hàng năm, như số lượng khách hàng tiềm năng tăng thêm hoặc giá trị tiêu dùng của từng khách hàng tăng thêm
  • Dựa trên thị phần và mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp cạnh tranh hiện tại và đối thủ cạnh tranh trong tương lai.