How to make requirements for market research?

Thông thường khi bạn có yêu cầu về nghiên cứu thị trường, bạn liên lạc với một công ty nghiên cứu thị trường họ thường gửi cho bạn một bản yêu cầu thông tin. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp các công ty nghiên cứu thị trường sẽ viết đề xuất nghiên cứu, trong đó bao gồm các nội dung như sau:

·        Mục đích và mục tiêu nghiên cứu thị trường:

 Để xác định được mục đích và mục tiêu nghiên cứu bạn phải trả lời các câu hỏi sau đây:  Vì sao bạn cần phải nghiên cứu thị trường? Nghiên cứu để quyết định vấn đề gì? Vấn đề mà bạn quyết định có lớn không? Nếu quyết định sai thì sẽ thiệt hại bao nhiêu về tài chính?, Nguồn lực và cơ hội của bạn?. Nếu có những thông tin nào thì bạn có thể quyết định với xác xuất thành công cao nhất?

Vì tất cả các quyết định của chúng ta nếu theo cảm tính thì xác xuất thành công chỉ là 50%. Ông bà ta thường nói “ Năm ăn năm thua”. Bạn không thể để tất cả tài sản của mình, cuộc sống của mình vào sự may rủi của những quyết định thiếu sáng suốt này.

·        Đối tượng nghiên cứu

Bạn muốn tìm hiểu thông tin từ những người nào? ai có thể cho bạn ý kiến tốt nhất về các vấn đề mà bạn quan tâm? Ai là người có thể cho bạn những thông tin đáng tin cậy nhất. Ai là người quyết định sẽ mua và tiêu dùng sản phẩm của bạn. Ai sẽ là người cho bạn các lời khuyên tốt nhất.

·        Khu vực cần nghiên cứu thị trường

Thị trường nào bạn nghĩ là tố nhất cho sản phẩm và dịch vụ của mình? Thị trường nào có thể giúp bạn ít tốn chi phí bán hàng nhất và bạn có thể đủ nguồn lực để có thể thông tin và thuyết phục người tiêu dùng nhất. Thị trường nên thâm nhập trước, thị trường nào sẽ thâm nhập tiếp theo.

·         Nội dung nghiên cứu

Bạn cần những thông tin nào để quyết định đầu tư, bạn cần những thông tin nào để có thể thiết kế ra sản phẩm và dịch vụ, bạn cần thông tin nào để xác định khách hàng mục tiêu của mình? Bạn cần những thông tin nào để có thể định giá sản phẩm và dịch vụ, đồng thời có thể tiếp cận khách hàng hiệu quả và ít tốn chi phí nhất.

·        Phương pháp nghiên cứu:

Phải sử dụng phương pháp nghiên cứu nào để có thể thu thập các thông tin trên một cách chính xác và ít tốn kém nhất. Phương pháp này có những mặt hạn chế nào? sử dụng phương pháp này thì tốn bao nhiêu chi phí và thời gian

·        Ai là người tư vấn và giúp bạn nghiên cứu:

Trên thị trường có nhiều công ty nghiên cứu thị trường, công ty nào có thể làm tốt công việc này với chi phí hiệu quả nhất. Đội ngũ nghiên cứu là ai, có những kinh nghiệm gì? Ai là người quản trị dự án.

Để đưa ra những yêu cầu, nếu như chưa có kinh nghiệm và kiến thức, tốt nhất bạn nên tìm đến các nhà tư vấn, họ sẽ giúp bạn đưa ra những lời khuyên tốt nhất về yêu cầu nghiên cứu, thiết kế mục tiêu và nội dung nghiên cứu, đồng thời có thể giúp bạn quản lý dự án nghiên cứu thị trường tốt nhất. Vì nghiên cứu thị trường sẽ cho bạn những thông tin tốt nhất để quyết định đầu tư thành công và giảm thiểu các rủi ro trong kinh doanh. Đừng đưa ra các yêu cầu nghiên cứu một cách hời hợt, bạn vừa mất tiền nhưng kết quả nghiên cứu không thể giài quyết được các vấn đề bạn muốn.