Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Vì sao các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có những giai đoạn tái cấu trúc?


Tất cả các doanh nghiệp đều trải qua những chu kỳ phát triển quan trọng. Một doanh nghiệp sau một thời gian kinh doanh, do tăng trưởng tốt, doanh nghiệp cần phát triển thị trường hoặc phát triển thêm sản phẩm và dịch vụ, lượng công việc tăng lên, nhu cầu nguồn nhân lực cấp cao có thể quản trị và giải quyết các vấn đề quan trọng cho việc phát triển kinh doanh.

Doanh nghiệp đứng trước vấn đề là các giám đốc có lượng công việc quá tải và áp lực từ công việc. Các vấn đề quan trọng cần có người để chia sẻ và giải quyết. Lúc này mô hình tổ chức. con người hiện tại không đáp ứng được nhiệm vụ mới, đòi hỏi Ban lãnh đạo công ty phải thay đổi quan điểm về mô hình quản trị và sắp xếp lại các công việc và nhiệm vụ. Đây là công việc tái cấu trúc của công ty.


Việc tái cấu trúc của công ty cũng có thể do Ban giám đốc công ty tự làm. Tuy nhiên theo quan điểm hiện đại, Ban giám đốc nên thuê một doanh nghiệp tư vấn vì Ban tư vấn là những người có kinh nghiệm làm việc cho những tập đoàn lớn và quốc tế, bản thân các nhà tư vấn đã có kinh nghiệm thực tế. Hơn nữa Ban tư vấn là các đối tượng bên ngoài, với chuyên môn nghiệp vụ họ có thể tiến hành tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp một cách khoa học và công bằng. Các công việc tái cấu trúc doanh nghiệp gồm:

- Xác định những rào cản doanh nghiệp phát triển

- Nghiên cứu mô hình kinh doanh mới

- Xây dựng các mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn mới

- Nghiên cứu các công việc của từng phòng ban

- Nghiên cứu quy trình phối hợp  hoạt động giữa các phòng ban

- Nghiên cứu và phân chia trách nhiệm cho từng phòng ban

- Nghiên cứu khoảng cách về kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc của đội ngũ hiện tại so với yêu cầu thực tế

- Đánh giá lại đội ngũ nhân sự

- Xây dựng sơ đồ tổ chức nhân sự mới

- Tư vấn sắp xếp con người và tổ chức công việc cho từng phòng ban

- Xây dựng bảng mục tiêu và yêu cầu công việc cho từng phòng ban và cá nhân Xây dựng hệ thống KPI để giám sát và đánh giá.