Dịch vụ QV Corp

Đào tạo Marketing, Truyền thông và Quản lý

Đào tạo Marketing, Truyền thông và Quản lý

Trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, một vấn đề mà chúng tôi nhận thấy khách hàng thường gặp khó khăn đó là trình độ quản lý và các kỹ năng làm việc của đội ngũ nhân sự. Đặc biệt là đội ngũ quản lý bậc trung: làm sao họ có thể làm việc độc lập, biết cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả và cùng nhau làm việc để thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp đều trải qua những chu kỳ phát triển quan trọng. Một doanh nghiệp sau một thời gian kinh doanh, do tăng trưởng tốt, doanh nghiệp cần phát triển thị trường hoặc phát triển thêm sản phẩm và dịch vụ, lượng công việc tăng lên, nhu cầu nguồn nhân lực cấp cao có thể quản trị và giải quyết các vấn đề quan trọng cho việc phát triển kinh doanh.

Tư vấn chiến lược Marketing và Truyền thông

Tư vấn chiến lược Marketing và Truyền thông

Ngày nay ngoài việc sản xuất ra sản phẩm với chất lượng cao, giá cả phù hợp các doanh nghiệp còn phải xây dựng thương hiệu sản phẩm, đưa sản phẩm và thương hiệu đến với người tiêu dùng, làm cho người tiêu dùng yêu thích và trung thành với thương hiệu. 

Tổng quan Nghiên cứu thị trường

Tổng quan Nghiên cứu thị trường

Với phương châm giúp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư và kinh doanh cho khách hàng, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt chuyên thiết kế và thực hiện các dịch vụ nghiên cứu thị trường nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về sản phẩm, khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh, từ đó tìm được biện pháp thâm nhập thị trường một cách thành công.

Nghiên cứu thị trường khi thâm nhập vào thị trường mới

Nghiên cứu thị trường khi thâm nhập vào thị trường mới

Các thông tin nghiên cứu thậm nhập thị trường nói trên giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược và kế hoạch xâm nhập thị trường với xác xuất thành cao, cũng như xem xét về rủi ro để có quyết định nên đầu tư hay rút lui khỏi thị trường

Tư vấn chiến lược kinh doanh

Tư vấn chiến lược kinh doanh

Với các công cụ nghiên cứu thị trường, chúng tôi phân tích các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của khách hàng như: khách hàng, thói quen tiêu dùng, mua sắm, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp.