Dịch vụ QV Corp

Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu

Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu

Trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của một công ty, khâu quan trọng nhất là xác định ai là khách hàng mục tiêu của của doanh nghiệp. làm sao để xác định đúng phân khúc để doanh nghiệp có thể tham gia và thành công trong phân khúc khách hàng mục tiêu này?

Nghiên cứu người tiêu dùng và người mua hàng

Nghiên cứu người tiêu dùng và người mua hàng

Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà hầu hết các sản phẩm đều có cung vượt cầu, Hơn bao giờ hết người tiêu dùng khi có nhu cầu về sản phẩm, thì họ có thể lựa chọn nhiều sản phẩm khác nhau, với nhiều mức giá khác nhau, sản phẩm có thể mua được mọi nơi, thậm chí là chỉ cần cần ngồi tại nhà “Nhấp chuột” hoặc qua điện thoại, người bán có thể đem sản phẩm đến nhà.

Phát triển sản phẩm chủ lực

Phát triển sản phẩm chủ lực

Theo qui tắc 80/20, chúng tôi nhận thấy hầu hết 80% doanh số của các công ty là từ 20% số sản phẩm của công ty. Do đó muốn phát triển số lượng sản phẩm phải dựa trên số phân khúc mà công ty nhắm đến, mỗi phân khúc doanh nghiệp phát triển các sản phẩm chủ lực đáp ứng cho từng phân khúc

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng

Mức độ hài lòng của khách hàng tăng lên, Thị phần và mức tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của công ty sẽ gia tăng.

Qua nghiên cứu thị trường, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, sử dụng phân tích hồi qui để xác định được yếu tố nào quan trọng và có liên quan đến mức độ hài lòng của khách hàng nhất. Từ đó xây dựng danh sách các vấn đề cần cải tiến theo thứ tự mức độ ưu tiên. Giúp doanh nghiệp xây dựng và phân bổ nguồn lực và cải tiến mức độ hài lòng của khách hàng với thời gian và chi phí cho phép.

 

Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban

Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban

Các mục tiêu của công ty gắn liền với các kế hoạch thu và chi của công ty. Do đó liên quan đến sự sống còn và phát triển của công ty. Các mục tiêu của công ty phải thực tế và có thể thực hiện được và được các phòng ban và mọi người trong công ty cam kết thực hiện.

Nghiên cứu truyền thông

Nghiên cứu truyền thông

Nghiên cứu truyền thông là các hoạt động nghiên cứu về sự tác động của truyền thông đối với công chúng qua đó các nhà làm truyền thông có sự điều chỉnh về nội dung, hình thức và phương tiện truyền thông để tăng tính hiệu quả của việc sử dụng truyền thông đối với các vần đề của xã hội.