Dịch vụ QV Corp → Tư vấn chiến lược kinh doanh

Tư vấn chiến lược kinh doanh

Tư vấn chiến lược kinh doanh

Với các công cụ nghiên cứu thị trường, chúng tôi phân tích các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của khách hàng như: khách hàng, thói quen tiêu dùng, mua sắm, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp.  

Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu

Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu

Trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của một công ty, khâu quan trọng nhất là xác định ai là khách hàng mục tiêu của của doanh nghiệp. làm sao để xác định đúng phân khúc để doanh nghiệp có thể tham gia và thành công trong phân khúc khách hàng mục tiêu này?

Phát triển sản phẩm chủ lực

Phát triển sản phẩm chủ lực

Theo qui tắc 80/20, chúng tôi nhận thấy hầu hết 80% doanh số của các công ty là từ 20% số sản phẩm của công ty. Do đó muốn phát triển số lượng sản phẩm phải dựa trên số phân khúc mà công ty nhắm đến, mỗi phân khúc doanh nghiệp phát triển các sản phẩm chủ lực đáp ứng cho từng phân khúc

Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban

Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban

Các mục tiêu của công ty gắn liền với các kế hoạch thu và chi của công ty. Do đó liên quan đến sự sống còn và phát triển của công ty. Các mục tiêu của công ty phải thực tế và có thể thực hiện được và được các phòng ban và mọi người trong công ty cam kết thực hiện.

Xây dựng chiến lược marketing của công ty

Xây dựng chiến lược marketing của công ty

Chiến lược marketing là xây dựng cách thức, phương pháp để đạt mục tiêu kinh doanh của công ty đề ra trong từng giai đoạn với chi phí hiệu quả nhất phù hợp với nguồn lực của công ty. Qui trình xây dựng chiến lược marketing bao gồm các công đoạn và nội dung công việc như sau:

Xây dựng chiến lược truyền thông

Xây dựng chiến lược truyền thông

Là các phương pháp, cách thức tiếp cận khách hàng mục tiêu, giúp cho khách hàng nhận biết thương hiệu, nhận biệt về dịch vụ và sản phẩm, đồng thời cung cấp thông tin để khách hàng tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ, từ đó khách hàng dùng thử sản phẩm, quyết định mua sắm và trung thành với thương hiệu và sản phẩm của công ty.